شکر وسپاس درهرحال   

یا پول یا اینترنت
    همین ده روزاخیر کافی بود که بدانم یا باید پول داشت ویا اینکه اینترنت. این  روزها مصادف بود با قطع اینترنت ومواجه بود با تخیله ی جیب وحساب. نداشتن اینترنت دردهه ی آخر بلندترین برج دنیا ، غیر قابل تحمل بود.ایترنت نبود که بشه دادی زد ، پولی نبود که  ازخانه بیرون آمد.نتیجه درهردوصورت زمین گیرشدن دراین صورت .نه پای رفتن به میون مردم اینوری ونه راهی برای رفتن به دنیای مجازیون .هرچی بود این یکی درروزهای منتهی به پایان فروردین اومدو باب فتحی شد برا نوشتن ما ودیداربا دوستان، وانشاءالله که قطع نشه .ولی آن دیگری بیاد هم اونقد کم جونه که جایی رو نمی سوزونه .البته ظاهرا این وضع نه برا کارمندا که براکاسبا هم پیش اومده .یکیشون می گفت بدترین روزای کاسبیمونه .چرا؟ چون مردم پول ندارن تا دوسه ماه دیگه خرید کنن . ازاین یاسگونه ها فاصله گرفته برای هرلحظه وزمان عمر خویش خصوصا به مقداربارونی که با وجود گذشت زمان آمد ، شکر گذاری کرده امیدواریم ، باران رحمت برکویر تشنه ی دل ما وسرزمین سبزمان همیشه ی ایام ببارد.

لینک
۱۳۸٧/۱/٢٧ - الیاس پهلوان

   مراسم سیزده بدر   

۱۳ نوروزدر سرچشمه گریوان

 

(لطفا برای دیدن عکسها بر روی آنها کلیک کنید)

 

 

 

 

لینک
۱۳۸٧/۱/۱٦ - الیاس پهلوان

   دوستانه با طبیعت در13   

سیزده بدر با ذرات خاک وبوته ودرخت و...که درتماس بودیداول سلام ودربرگشت خداحافظی کنید بهارهمه جا زیباست.بااینکه باران بهاری طبیعت و دوستانش را درانتظارگذاشته ولی اکثرجاها هنوزطراوت وشادابی خودرا ازدست نداده وبه امید رسیدن نعمت بی واسطه ی الهی لحظه شماری می کند.پس بهوش باشیم که تن طبیعت حساس ورنجوراست. گردش وسیر درطبیعت ازیک آئین وسنت بومی به یک عادت وکلاس برای اکثر مردم تبدیل شده است.عادت وکلاس ویا چشم هم چشمی ازاین باب گفتم که متاسفانه عده ی زیادی با هم به دامن طبیعت پناه می بریم ولی بی توجه به زیبائیهای کوه ودشت به آن آسیبهای جبران ناپذیری وارد می سازیم .اگربا توجه ودانسته ازشهرخارج شده باشیم خواهیم دانست که به خاطرزیبائی وهوای تمییز طبیعت است که از خانه وقصر های خیالی خویش بیرون شده ایم .بیرون می رویم مدتی تاهرچند زمانی کوتاه ،با طبیعت یکی شده آرامشی از ایشان کسب کرده باشیم.درهمین بیرون آمدن فرصتی را ازخود بیرن آئیم .خودخواهی وخودبزرگ بینی را کناربنهیم.اول ورود به همه سلام گفته دربرگشت نیزبا ذراتی ازخاک ودرخت وبوته و...که درتماس بوده ایم خداحافظی کرده ، بپرسیم از دیدن وبودن با ما خوشحال بوده یا نه ؟به همان اندازه که ما ازاولذت بردیم وآرامش نصیبمان شد اونیز ازخوبیهای ما بهرمند شد؟ ما مدتی را میهمان طبیعت بودیم .او رسم میزبانی به نحواحسن بجای آورد ، ما وشما میهمان خوبی بوده ایم؟ دریک دیدوبازدیدومیهمانی انسانها با همنوعان خویش درصورت روی ترش کردن صاحبخانه میهمان ازآمدنش پشیمان شده ، روی غذاخوردن نداردواحتمالا دوباره بدانجا بازنخواهدگشت.ویا برعکس اگر میهمان رسم ادب بجای نیاورده و میزبان را بطریقی با اعمال ورفتارخویش بیازارد ، آیا فرصت دعوت وحضوری دوباره رادرآن منزل خواهدداشت. میزبان ماآزموده است وهمیشه با گشاده روئی میهمان می پذیرد .میهمانان گران قدربرای حضوردوباره ی خویش جاومکانتان راآلوده نکنید. جائی که پناه آورده ایدخرابش وچیزی راکه دوستش دارید آسیب مرسانید. موادمصرف نشده وزباله هایمان را درطبیعت رها نکنیم همه را به شهربرگردانیم چون فعلاشهرمتولی وجمع آوری کننده ی زباله دارداما طبیعت نه.
لینک
۱۳۸٧/۱/۱۱ - الیاس پهلوان

   رابطه نفت با گرانی زمین   

کراهت خرید وفروش زمین
       وقتی  ذهنیات یادداشت ۲۹ اسفندوکشیده شدن واقعه ی مهم ملی شدن نفت به قصه خرید زمین ،مرورمی کردم برای عزیزی ،این  گفته ی بابام را بیان کردم که : هرچقدرهم که زمینی گران بود ، همانقدرکه کسی توانست پولش را تهیه کند بخرد چون دوروزدیگر کسی که ضرر می کند فروشنده ی زمین  است ونه  خریدار . ایشان هم برای تایید این گفته اظهارداشتند ، در منابع دینی فروش زمین مکروه است . کراهت فروش هم به سبب زیانی است که متوجه فورشنده می شود مگر اینکه به قصد تبدیل به احسن بخواهد معامله ای را انجام دهد. دربیان داستان قبلی ما هم که ازفروش اراضی کشاورزی توسط دهقان پیر ویا فرزندان شهرگشته وبی اطلاع از رنج دهقان ،شروع شد ، متضرر همیشگی همان کسی است که زمین را فروخته وغیر زمین را صاحب شده است. کمری دهقانزاده روزبروز افت قیمت پیداکرده وزمین فروخته شده اش  روزبروز رشد کرده و غیراز خریدار زمین ، واسطه های زیادی را به به نان ونوائی رسانده است.  افت قیمت خودروئی مثل کمری واون ماشینهائی که به قول بچه ها یک طبقه روی پیلوت ساخته شده اند(شاسی بلند هائی مانندپرادو و...) درکنار  افزایش قیمت زمین ومسکن ، همش به خاطر نفت ملی شده ی جناب مصدق است .( بازم بگم اینها ربطی به آقای دکتر مصدق وملی کردنش ندارد ) حالاکشورنفت دارد ومال خودش است .هرچند قیمت آنرا دیگران تعیین می کنند ولی ما بعدملی شدن صنعت نفت خیلی روی اکتشاف واستخراج آن زحمت کشیده ایم ، قیمت هرچقدرباشد بازهم به خاطرسرمایه گذاری زیاد دراین بخش وازآن بالاتربه سبب نیاز وتک محصولی بودنمان مجبوریم ، نفت را از زمین خارج کنیم وبه خریداران بفروشیم . با پولش چه کاربکنیم.بازداستان فرامایش هویدا: خارجیها کارکنند وما آقائی. خارجیها خودرو ، لوازم منزل ، لوازم آرایشی ، اسباب بازی ، سوزن ، پرتقال ونارنگی وموز ، بنزین ، شکر و...و...و...تولید کنندما مصرف .حیف که نمی توانندزمین تولید کنند.و همین یک قلم دردسرزا شده است .ما با پول نفت ، ماشینهای رنگارنگ وبا تکنولوژی روز که سهل است بنزین آنها راهم واردمی کنیم  ولی متاسفانه امکان ورود زمین را نداریم وهمین یک مشکل بلای جانمان شده است.شهرها بزرگتر وزمین گران وگران تر می شود.زمینهازراعی وباغات تخریب می شوند. ما همه ی این مشکلات را تحمل کرده  می توانیم، محصولات کشاورزی وباغی را وارد کنیم. ولی برای مسکن وخانه ی نسل متولد شده دردهه ۶۰ چه کنیم؟ 
  با هر طرح وترفندی هم که  می خواهیم جوانهارا صاحب خانه بکنیم نمی شه که هیچ باعث گران شدن زمینها می شیم. زمین تهیه می کنیم که شهر وشهرک جدیدبسازیم ، پولهای سرگردان درنزدیکی همان جا مسکن کرده ،مسکنهای ماراهم برای درد جوانها خنثی می کنند. پول جای امن وباثباتی می گرددچه جائی بهتراز زمین . اینجاست که زمین خواری ودلالی باب شده و دست ما درجلوگیری از تخریب وتغییر کاربری اراضی زراعی وباغها به جایی نمی رسد.علت را رها کرده به معلول خیره شده ایم .
لینک
۱۳۸٧/۱/٩ - الیاس پهلوان

   عید17 ربیع الاول   

تولد پیام آورنور ورحمت ومیلاد رئیس مذهب شیعه برهمه مبارک باد.

   چه خجسته روزی وچه مبارک ایامی. مناسبتی است برای شادباش گفتن به همنوعان وعرض ارادت به بهترین بندگان خدا . شان ومنزلت والای ایشان وتکرارمکررات درزندگی امروزی  ،مانع تولید کلمه است ، بسنده می کنیم به گفتار ارزنده ای رسول اکرم که می فرمایند:" درست ترین کارهانزدخدای عز وجل شادکردن مومنان است". ودراین ایام که همه دردیدوبازدیدند ونظاره گرشکوفه های بهاری ، به همه می گوئیم شادیتان افزون وافزونتر وغم ازوجودتان بدورباد.
    به بانیان وحدت و  وحدت آفرینان و وحدت اندیشان هم درود گفته ، آرزومی کنیم ،همه ی مخلوقات ،زیبائیها را پاسداردارشته زیبا اندیشه کنند.

لینک
۱۳۸٧/۱/٦ - الیاس پهلوان

   فرهنگ تعطیلات   

بین التعطیلین ،تعطیل

 

      این که تعطیلات واستراحت خوب است شکی نیست .آنچه مورد اختلاف ومناقشه است میزان وزمان تعطیلیهاست. تعطیلات به فرهنگ تبدیل شده است.این فرهنگ را دولت برای مردم ویا مردم به دولت القاءکرده اند، نیازبه بررسی سوابق تاریخی آن داردکه موضوع  امروزمانیست .ولی نقص این همه تعطیلی را ازمنظر فضای مجازی ویا اینترنت مد نظر  قراردهید. درهمین یک هفته اخیر درغیاب روزنامه ها ،غیر ازخبرهای نیم بند صداوسیما ،نه تنها خبر بلکه هیچ تحلیل ومقاله ای هم  درسایتهای اینترنتی نیامد . این یعنی عند تعطیلات .یعنی همه چیزتعطیل ، اگه اهانت نشه باید گفت مخ هم تعطیل . قطعا گرداندگان سایت ها ی اینترنتی اگربه اندازه روزهای عادی نه ، تا حدنیازبه وسایل مورد نیازبرای تحریر مطالب خود دسترسی داشته اند.حال چرا چیزی ننوشته اندبه غیر ازتعطیلی زندگی چه می توان توجیه گر آن باشد.با این وصف تااین فرهنگ تغییر نکندمردم به دنبال تعطیل کردن ودولت هم برای رضای ایشان ، بطور رسمی وغیر رسمی اعلام خواهد داشت که بین التعطیلین ، تعطیل.همین امروزچندنفردراداره هاحاضر شده اند ؟ این چند نفر،چندکار اداری ومفید انجام دادند؟

لینک
۱۳۸٧/۱/٥ - الیاس پهلوان

   بهارعمر   

بهانه ی بهار

     سه روزصبر بلکه آغازسال را با مطلبی بدیع ودرخورسال نوشروع کرده باشم ، فایده ای نبخشید. گویی یخهای زمستانیم با هوای گرم نیمه ابری این روزها ذوب نشد. برگهای درحال رویش درختان کنارپنجره م غل غلی است که نهیب می دهند : به هوش باش ، سه روزاز عمر ۸۷ گذشت ، قطعا بقیه نیز بگذرد.وهمین نگاه برگهای نازک گرچه زیبا وبا محبت، ولی تشری به به خیال منجمدمن که ایستایی برای بهتر نوشتن که سهل است ، ایستاده برای استقبال خوشی آب درهاون کوفتن است وهیچ انگاری خویش .وآنگاهست که انگشتان یک به یک به دنبال حروف مخلوط پارسی ولاتین برای ساختن جمله ، سه ردیف به بالا وپایین پریده ، سیزده نقطه را با تک کلیکهابه راست وچپ می دوند.محتوی را ، آنچه درکوزه تراود اما سیاهی صفحه را اراده وشجاعتی فوق معنی لازم است.گربه سیاهی مانداین سیاه مشق اول سال، بازم سرخوشم که پستی داشته وبه روزشدنی رابایسته ام.به همان اندازه که ازبهارعمر غافل بوده وپشیمانم ، ازثانیه های بهارسال هم.باقی چه شود ندانم...

لینک
۱۳۸٧/۱/۳ - الیاس پهلوان