مرجان   

مراتع آلاداغ
    دریک دیدارکوتاه ودرجمع ناهمگون همسفران ریز ودرشت نمی شد گردشی تحقیقی داشت وبا نگاه سطحی ما نمی توان گزارشی دقیق ازوضعیت منطقه داد ولی شواهد وقرائن حوزه ی وسیع مرجان درآلاداغ گویای واقعیتی تلخ است که مراتع اطراف چشمه سارهای موسوم به مرجان از تب تاق انواع احشام خسته شده و تاب وتحمل انواع دامهای بزرگ وکوچک را ازکف داده است. یحتمل درصورت تکرار خشکسالیهایی مثل امسال ، برخی ازگونه های رستنی قادربه سربرآوردن نخواهند بود.
   اگر می شد به روشهای گوناگون وسعت زیاد آلاداغ را دریک نگاه زیر نظر داشت ، آنگاه معلوم می شد که اهالی محترم روستاهای رئین وارکان وشاید روستاهای دیگر ازسرنیازیا به سبب بی برنامگی متولین امور،مناطق زیادی ازاین کوهستان مرتفع را با کشت دیم ویا با چرای مفرط درمعرض تهدیدقرارداده اند.گرچه ممکن است این گفته  نمک به حرامی باشد ولی برای خود مردم ونسلهای بعد آنها ضرورت دارد تا ازعواقب تخریب مراتع مطلع باشند.
   درکمتر دیاری رسم دیرینه ی چراندن اسب وگاو درمراتع وییلاقات باقی مانده ولی تجمع گله های گوسفند، گاو واسب در مرجان حاکی است ازاهمیت مرتع وتغذیه ی آن توسط دامداران محلی است وهمین امر ایجاب می کند که اهالی برای بقای این نعمت الهی واستفاده ی آن درسنوات مختلف حد اقل زمان وفصل چرا را کوتاه کرده وبه گیاهان محل فرصت ترمیم وبازیابی قوای ازدست رفته را بدهند.
         

لینک
۱۳۸٧/۳/٢٧ - الیاس پهلوان

   آلاداغ   

رئین
  بعد ازدیدن وضعیت خشک طبیعت تندوره یا به قول دوستان ترک متعصب وناسیونال "توند دره" ترسم این بود که وضعیتی مشابه برای مناطق آلاداغ نیز پیش آمده باشد.با همه ی وصفی که نزدیکان ازآنجا داشتند به چشم دیدم با وجود کاهش نزولات آسمانی کوهستانهای شمال خراسان سال نسبتا خوبی را داشته اند. روستای رئین درمیان آلاداغ ، منطقه ی بکری است که دست کمتر شهری به آنجا رسیده است.به قول محلی ها سالها پیش نه تنها دست شهریها به این روستا نمی رسیده ، بلکه پای هیچ رئینی هم ما هها به شهرنمی رسیده است.پس آنروزها دست نخورده تر و بی منت از پول نفت به حیات خویش ادامه می داده است.امروزکه قدری توجه شده ،اگر اجباری نباشد کسی خودروی شخصی اش را به جاده نزده ومنتظر می ماند تا صبح روزبعد با دوسرویس مینی بوس روستا فاصله ی ۳۵ کیلومتری رئین تا بجنورد را طی نماید.
  طی دوشب درروستا ویک شب درکوه محبت زیادی از اهالی خصوصا میزبانهای خوبان نصیب شد.
   کوهها ، مراتع ودیمه زارهای منطقه حرف وحدیث زیادی دارد.
مناظر روستا از شاه نشین خیلی زیبایند:

     

لینک
۱۳۸٧/۳/٢٦ - الیاس پهلوان

   درگز   

پارک ملی تندوره
  قصد این بود که بعد از صعود به قله چلمیر در پارک تندوره ، مطلبی در خور ویادداشتی درحد برداشتها ودیده های خود ازاین منطقه بیان دارم ، مشغله ی کار مانع این کارشد وبا عجله دوعکس را درپست قبلی قراردادم تا شاید بعدا مفصلتر ادای دین کنم .همین ذهنیت درطول ده روزگذشته  ازپرداختن به مسائل دیگربازم داشته وباید که این عقده بگشایم تا فرجی حاصل شود.
  دوسال پیش شهریورماه دریک مسافرت مردانه همراه پسران به این منطقه رفته وچند ساعتی را دربخش عمومی آن توقف داشتیم .درآن ماه از آنسال وضعیت به این صورت که دراول خرداد به سر این منطقه آمده ،پیش نیامده بود . ارتفاع گونه های مختلف گیاهی را که از دورمی شد مشاهده کرد بهار وسال نکوی آنرا عیان می کرد .اما امروز وضع کاملابرعکس شده است.جز از علفهاودرختهای پای چشمه سارهای چل میر علف سبزی دیده نمی شد.ازقرارمعلوم زمستان سرد 86 بدون برف هم بوده وباران بهاری حتی به اندازه ی شهرهای بزرگ ایران هم به منطقه نباریده است.حتی از قله چلمیر نمایان بودکه دربلند ترین نقطه ی منطقه که قله ی قنبرعلی با ارتفاع 2586 متر است ، نیز وضع به همین گونه است.
  وقتی به منابع مختلف درمورد پارک ملی تندوره مراجعه کنید همه به اطلاعاتی اشاره دارند که  اداره ی کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی آنرا منتشر کرده است.
خلاصه ی این اطلاعات:
1- پارک ملی تندوره با مساحت 73435 هکتار دربهمن ماه سال 1347 قرق شده است.
2- دراسفند1348 به پارک وحش تندوره تغییر نام یافته است.
3- درخرداد1350 قسمتی از شرق (ناحیه مجاورگردنه ی الله اکبر) آزآن حذف شده است.
4- دربهمن سال1353عنوان پارک ملی تندوره به منطقه داده شده است.
5- ازسال 1357 تا شهریور1361 پارک دریک حالت بلاتکلیفی مورد تعرض وتغییر وضعیت بوده است.
6- در شهریور1361محدوده ی پارک با مساحت37800هکتارتوسط شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است.
6- یک منطقه ی حفاظت شده تحت عنوان تندوره نیزدرقسمت شمال وغرب پارک وپیوسته به آن بامساحت23000 هکتاروجود دارد.
7- تاکنون 60 خانواده گیاهی با373گونه دراین پارک تشخیص داده شده است.
8- متوسط میزان بارندگی سالانه  330میلی متربوده است.
9- درختان منطقه: پهن برگ جنگلی بصورت انبوه ومتراکم ، جنگلهای ارس بصورت پراکنده
10- حیوانات پارک: قوچ ومیش اوریال ، کل وبز، پلنگ ، کفتار، گربه پالاس ، خوک وگراز و...
11- موقعیت جغرافیائی: در15 کیلومتری مرزشرقی کشور ونزدیک ترکمنستان در37درجه و19دقیقه تا37درجه و33دقیقه عرض جغرافیائی و58درجه و33دقیقه تا58 درجه و54دقیقه طول جغرافیائی (با وسعت 4448 هکتار ؟)
12- منابع آب :مهمترین منابع آب ازبین چشمه ها وچاههای محدوده ی تندوره ،چشمه چل میر با دبی حدود240لیتربرثانیه و چرلاغ با  30 لیتر برثانیه (حاشیه داخلی ضلع شمالی پارک)است بقیه (41مورد)درصد کمی ازآب منطقه را تامین می کنند.
13- بعضی انواع گیاهان پارک با نام فارسی : سیاه کرکو،خیارک،مهرسلیمان،گل گاوزبان،آفتاب پرست، خارلنطری، گل فراموشم مکن، چشم گربه ای ،زنگوله ای عسلک ، فانوس آبی ،گل استکانی ،علف موش، انواع چ.بک، میخک وحشی ، گل عروس ،گچ دوست،سیلن،گنده قوچی،اقطی،پلاخور،سلمه تره،اروشیا،جاروب زمینی،خارگونی،علف شور،گا آفتابی ارپائی،بومادران،تلخه،بابونه گل زرد،برگ آدم یا باباآدم،انواع درمنه  درمنه برفی و...،گلرنگ وحشی،انواع گل گندم،انواع کنگر فرنگی و...،انواع سرپوشک،شکرتیغال،گل کاغذی،چنگال گنجشکی،کاهوی وحشی،شیردندان،خارزن بایا،گل قاصد،انواع پیچک،آتشین، قدومه،ترتیزک،باهوشاه،بلاغ اوتی،خاکشیر،ارس ،سردار،ریش بز،جوپیازدار،چمن،علف قناری،دم اسبی،گردو،گلایل وحشی،زعفران وحشی،زنبق،سنبل ،چای کوهی ،مریم گلی،آویشن،خارشتر،گون،یونجه،اکلیل کوهی ،اسپرس،سیرکوهی،سریش،انجیر، توت سفید،بارهنگ،انواع کلاه میرحسن،ریواس،ترشک،آناقالیس،سیاه دانه،آلاله،بادام کوهی،آلبالوی وحشی،تمشک،شیرپنیر،سپیدار،عرعر،گل میمونی،باریجه،آنقوزه،کرفس وحشی،جعفری کوهی ،شانه ونوس،گیس چسبک،سنبل الطیب،قیچ،اسپند، و...و... و...
    اینها باضافه انواعی ازگیاهان سمی،انواع پستانداران،جوندگان ،خزندگان پرندگان ، و...منطقه تنها گوشه ای از اندک مطالعات انجام شده درسنوات قبل بوده  وپی بردن به تمام زوایای یک زیستگاه با تنوع زیستی وژنتیکی ، مستلزم صرف سالها وقت وهزینه ی قابل توجه است، که ظاهرخدمات انجام شده درمنطقه حاوی این نوید درآینده ی نزدیک نیست. 
  ازهمه ی این توصیفات وبیم وامیدها که بگذریم درنگاه عامیانه ی بنده گرچه ا خشکسالی امسال اثرات مخرب خود را برهمه ی دارائیهای پارک گذاشته ولی طبیعت نامردی ما انسانهارا نداشته وباکوچکترین فرصت وامکان ذخائرخود را رو می کند .آنچه مایه ی نگرانی وناراحتی است دست مزاهمی است  که از  40 سال پیش تاکنون به انحائ مختلف عرصه را برطبیعت بکر تندوره تنگ کرده است .بیم آن می رود بر بی توجهی های گذشته افزوده شده واین زیستگاه مهم وحیاتی به سرنوشت دیگر مناطق زیست محیطی دچارشود.وچنین مباد.

      

لینک
۱۳۸٧/۳/۱٢ - الیاس پهلوان

   پارک ملی تندوره   

می سرودند ملاحان سرودی :
اگرباران به کوهستان نبارد      به سالی دجله گردد خشک رود


درپارک ملی تندوره درگز نه برفی آمده ونه بارانی ، سرما هم ریشه ی اکثر گیاهان را ازبین برده است. حیوانات زیاد این منطقه برای زنده ماندن چه کرده وچه می کنند؟


http://www.gerivan.blogfa.com

لینک
۱۳۸٧/۳/٥ - الیاس پهلوان

   دوم خرداد   

فردا سوم خرداد
 است ، به همین مناسبت برنامه ای تدارک دیده شده که درآن سرداران جبهه وجنگ حضوریافته وجوایزی هم به پاسخ شرکت کنندگان مراسم داده خواهد شد .
  گرچه ممکن است اشتباهی در بیان گوینده ی محترم رخ داده ومی خواسته بگوید فردا به مناسبت سوم خرداد برنامه ای ....  ولی واقعیت اینست که کمتر کسی است که به دنبال وقوع دوم خردادی دیگر باشد.ولذا به عمد باید یادی ازآن نکرد ،حتی بدیهایش را هم نباید گفت.عده ای را عقیده برآنست که حماسه ی دوم خردادبه موازات حماسه ی سوم خردادبوده واکثر فتح آفرینان سوم خردادبه دنبال دوم خردادحماسه ای درخورزمان ومکان خویش خلق کردندولی به جهت تبعات بعدی قبول چنین فرضیه ای مشکل شده و عده ای تمام سعی خودرا برای محو این واقعه ی مهم ملی بکاربسته والحمدالله به روزگارامروز توفیق حاصل نموده وجشن سوم را به دوم می گیرند. راستش یکی  ازباب مزاح این یادآوری را کرد ،ورنه برگهای زرین تاریخ معمولابه زمان خود مهجورند. همانگونه که نوابغ به روزگارخویش ناشناس ویا مغضوبند. درهرصورت دوم وسوم ، خوب وبد متعلق به ایران وایرانی است وبه جای خود نقد وتحلیل منصفانه را می طلبد.

لینک
۱۳۸٧/۳/۱ - الیاس پهلوان