تسليت باد ۲۸ صفر   

رحلت رسول اکرم (ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع) را به همه تسلیت عرض می کنم . این ایام باهمه حزن اندوهی که دارد از کودکی به واسطه تجمعات و پذیرایهایش برایم با خاطرات خوش همراه بوده است . فرصتی است که غنی وفقیر بر خوان نعمتی بنشینند و بی توجه به فخرهایشان از یک طعام تناول کنند . واین به سبب رفتار پیامبر رحمت است . ما بی انکه فرقی بین پیامبران وادیان الهی قائل شویم برپیامبر اسلام افتخار می کنیم .
لینک
۱۳۸٥/۱٢/٢٧ - الیاس پهلوان