طبيعت زيبای گريوان وسالوک   

    عکسهای زیبایی که آقا سلمان گریوانی برایم ازطبیعت گریوان وسالوک با ایمیل فرستانده اند.ممنون ازهمکاری وسلیقه ایشان.

امیدوارم  ایشان وعزیزان دیگرهم عکسهای بروزوجدیدتری بفرستند.

لینک
۱۳۸٦/٦/۳ - الیاس پهلوان