تقاضای ايجادبانک برای گريوان   

روسای محترم شعب بانکهای  کشاورزی وصادرات خراسان شمالی


    باسلام ، احتراما،باستحضار می رساند،  گریوان ازبزرگترین روستاهای بخش مرکزی در جنوب شهرستان بجنورد واقع گردیده است .این روستا بواسطه برخورداری ازنعمت آب فراوان دارای باغات میوه ومزارع  انواع محصولات زراعی است. چشمه سارهاودره های پرآب و کوههایی  مثل  سالوک گریوان رامحیطی زیبابرای گردشگری ساخته است .
   جمعیت حدود5000 نفری گریوان وروستاهای متصل به آن (علی گل ،قاپاق،کلاته ها،نیستانه)قابلیت تبدیل به شهررادارد.
   باعنایت به موقعیت واستعدادهای بالقوه وبالفعل گریوان وجود شعب بانکهای مختلف احساس می شود .ایجادشعبه ویاباجه بانکی فرصتی است برای آن سرپرستی محترم، تا ضمن کمک به توسعه روستایی سرمایه های قابل توجه اهالی راجذب نماید.
      درحال حاضر مردم مجبورند برای اموربانکی خود ،به بجنوردوبعضا اسفراین مراجعه نمایند.اقدام برای این تقاضا سود شما ورضایت اهالی رافراهم خواهد.
    گرچه بنده توفیق بودن در گریوان رافعلا از دست داده ام، ولی به سبب وابستگی هایی که دارم درمراجعت ها ی خود وبااظهاراتی که مردم ابراز می دارند، این نیاز را احساس وبه اطلاع رساندم.

لینک
۱۳۸٦/٢/٢٦ - الیاس پهلوان