حسين شجاعی

انالله وانا الیه راجعون
    در سوگ همکار
     بعد ازظهر روز16 آذرماه سال1382 بعداز ورزش متداول یکشنبه ها،حاج حسین به منزل رفته وشب نشده سکته می کنند.تلاشهای پزشکی افاقه نکرد واز آن روزتا 21 خردادماه جاری اوزندگی نباتی داشت.دختر بزرگش که بعد سالها انتظار  بدنیا آمده بوده ،با سن وسالی که داشت به نظر نمی رسیدکه آن روز هامتوجه فاجعه باشد .شاید امروزفقدان جسم بی رمق پدر  اورا متوجه کند که همان کالبد بی روح هم نعمتی بود.دختر کوچکش که چند روز بعدآن اتفاق به دنیاآمده بانقل وانتقالی که داشته اندآیا تصویر روشنی از پدر دارد؟.درک وضعیت یک انسان درشرایط زندگی نباتی برای ما مشکل ودانستن اینکه دراین مدت ارتباط روح وجسم چگونه بوده ویا اینکه آیا ناراحتیهای اخیرکه منجربه فوتش شده چه میزان برجسم وچقدربرروحش تاثیر داشته مشکلتر؛ ولی می توان فهمید که اطرافیان ایشان قریب 4 سال چه رنجها متحمل شده وچه هزینه های مادی ومعنوی پرداخته اند.
      ضمن گرامیداشت یادوخاطره ی او،  درگذشت این دوست وهمکاررابه خانواده ودوستانش ،خصوصا برادران ایشان تسلیت عرض می کنم .
      خداوندا اورا ببخش وبیامرز وما هم که به اموات پیوستیم مشمول عفو ورحمت خویش قرار ده.

/ 0 نظر / 5 بازدید