پياده به زيارت

   زیارت پیاده         
   تشرف به اماکن مقدسه با پای پیاده  در سالهای اخیر موافق ومنتقدانی پیدا کرده است . البته از مراجعه از شهرهای دور دست کاسته شده ولی در عوض به تعداد افرادی که از شهر وروستاهای نزدیک خصوصا به حرم امام رضا (ع) مشرف می شوند افزوده شده است . در روزهای اخیر غلی رغم ریزش باران وسردی هواتعداد  زوار پیاده کم نشده است .
          سالها پیش در همین قالب دستگاههای دولتی از مناطق مختلف مراجعتی داشتند که نیروهای پشتبان وخدماتی آنها افزون بر افراد کاروانها بود .گذشته از تاثیرات روانی و برداشتهای مذهبی موضوع که امری فردی وقابل احترام است  ، هزینه وفرصتی که از افراد می گرفت قابل توجیه نبود. در مقام مقایسه اگر از بعضی مسائل امنیتی این دستجات وکاروانها  بگذریم ، مضرات چندانی براین موضوع مترتب نیست .در جایی سوالی دیدم  با این مضمون ، که  آیا گرفتن روزه به قصد لاغر شدن صوابی هم دارد یا خیر ، که بیان شده بود با این کار ضمن تحصیل خواسته روزه دار انشاءالله اجری هم خواهد داشت . در موضوع مورد نظر ضمن احترام به عمل عاملین باید گفت برای رسیدن به اهداف مادی ومعنوی راه وروشهای بسیاری است .مهم انتخاب بهترین ومنطقی ترین راه رسیدن به هدف است .اجرکم عندالله وعند الرسول(ص) .
  

/ 0 نظر / 7 بازدید