سالوک

سفر  سالوک
       صعودی سفرگونه  داشتیم به قله سالوک؛ ۱۶ نفر ریز ودرشت از زن ومرد بالای ۵۰ سال تا بچه های قریب ۱۰ سال . مشغله های اداری وذهنی چند روز دوری از کار وزندگی فرصت یک آپ کوتاه را هم گرفته تا بماند بخواهیم صعودنامه ای از سفر دوروزه را بنگاریم .سالوک برایم آنقدر اهمیت دارد که فرصتهایی ایجادکرده مشاهدات این بارراهم به رشته تحریر درآورم .اگر نقاط برداشت شده بوسیله جی پی اس درست از کار درآمده باشد ؛ همراه ثبت مناطق مهم فاصله های مسیر را برروی نقشه های گوگل نمایش خواهم داد.
     سالوک آنقدر بلند همت وسرفراز است که نشسته بربام آن بسیار روستاها از بجنورد وبا نظربه شمال قلب مرکز خرسان شمالی را می توان دید.خیل روستاهای اسفرایین وبخشی از جاجرم را می توان با یک چرخش ازشمال به جنوب نظاره کرد.گر پای فرود به دره هایش یابی ازجنگل وچشمه ساروآبشار و وحوش به حیرت افتی .
     دامنه ها ودره های شمالی ومشرف به گریوان ورختیان سرسبز وبرف گیرند.گرچه به سمت جلگه اسفرایین ازشدت سرسبزی کاسته می شود ولی شیب دره هاآبهای جاری چشمه ساران پدنلی وقویون یولی وکنزو و...را بدین سوی سرازیر می کند. ...
    بازم وقت نوشتن به سر رسید.باشد برای بعد.

/ 0 نظر / 7 بازدید