پيام تسليت

     غم پایان سال 

          حادثه ناگواری بود .چند خانواده دوهفته را  در بیمارستان با بیم وامید بربالینش  سرکردند . ناگهان از آنی  که می هراسیدند ، اعلام شد . مرگ ناباورانه یک همسر،مادرو خواهر به ایشان اعلام شد .غم از دست دادن  آن عزیز در لابلای پیچ وخم بروکراسی اداری گاه به نسیان وگاه مشدد می شد.  تسویه حساب بیمارستانی وجواز دفن وتحویل طولانی شد وامشب را خانم هاجر در سردخانه بهشت رضا  ماند وبه گریوان منتقل نشد .  حادثه غم باری بود .به خانواده های پهلوان وگریوانی تسلیت باید گفت . همسر ، فرزندان ، برادران وخواهرانش صبور باد.
       وما به ناچار راهی گریوان خواهیم شد.سال نواورا منزلی نو منتظر است .خانواده های داغدار را صبر وتحمل مصیبت و آن مرحومه را غفران ومغفرت الهی مسئلت است .

/ 0 نظر / 5 بازدید