دشنام خدایان

اگر بعضی اعمال با شدت و حدتی که داشت ادامه می یافت باید در دهه آخر صفر به اوج خود می رسید .ظاهرا مطالعات وبررسیها در خصوص تعداد خیمه های معابر وبعضی دعاها وخطابه ها وآسیب شناسی آنها نتیجه خوبی در برداشته است .از تعداد خیمه های ایجاد شده برای چایی در دهه اول محرم کاسته شده ودر مراسم ومنابر کمتر به مسائل تاریخی مورداختلاف پرداخته می شود . حق هم همین است باید از مسائلی که به اختلافات مذهبی وقومی منجر می شود واصولا پایه علمی ودینی هم ندارند پرهیز کرد .
قرآن در مخالفت با تحقیر دیگران حتی کفار ومشرکین ، و برای عدم تحریک احساسات مخالفین که ممکن است در اثر بی اطلاعی وجهل آنها باشد ، می فرمایند: « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } (الأنعام:108) . وآنها(خدایان مشرکان)راکه به جای خدای یکتا می خوانند دشنام مدهید که آنان نیز خدای را ازروی ستم ودشمنی وبی دانشی دشنام گویند.»

/ 0 نظر / 7 بازدید