مناظره کاندیداها

الگوهای کپی شده

    باهمه تصنعی بودن مناظره آقایان کروبی ورضائی، از بعضی صحبت‌های دو طرف می‌توان به برنامه واهداف‌شان پی‌‌‌‌‌برد. سوال‌های کلیشه‌ای و پاسخ‌های مشابه مانع از آن نه‌بود که به‌توان تحلیل کرد که هردو نامزد با تیم‌های اقتصادی خویش نسخه‌هائی را برای ثروت خدادادی این مرز و بوم دارند.  دراین مناظره 90 دقیقه‌ای و در راه‌ حل‌های ارائه شده برای اقتصاد ایران، مسئله‌ای به‌نام تولید ثروت با استفاده از دانش بشری که موجب جهش دنیای پیش‌رفته شده، مغفول بود.
  یک موضوع برگشت به عقب در طرح هر دو کاندیدا دیده می‌شود. دادن پول نفت به مردم با روش‌های خود ساخته‌ی آقایان بیش‌تر بوی گدائی رای می‌دهد تا یک برنامه‌ی هدف‌مند اقتصادی با افق روشن. دادن پول نفت، هم‌چون دیگر نظریات امام خمینی - مثل اظهارات ایشان در مورد امکان رئیس جمهور شدن خانم‌ها-از اول انقلاب اسلامی ابتر و بی‌پاسخ مانده است. موضوع دادن پول نفت به مردم و مجانی بودن بهای برق و غیره بیانی است که هنوز هم برخی افراد اظهار داشته وآن را منتسب به امام می‌دانند.   
    بعضی کشورهای نفت‌خیز عربی سال‌هاست که طرحی مشابه طرح آقایان کروبی و رضائی را عملی کرده و به حساب افراد جامعه‌ی خود پول نفت می‌ریزند وبه‌نام آنان سرمایه‌گذاری می‌کنند.
   آیا ما که مدعی حکومتی مترقی و دارای قانون اساسی بدیع بوده‌ایم بعد سی‌‌سال دنباله‌رو  الگوهای اعراب حاشیه‌ی خلیج فارس شده‌ایم؟

/ 0 نظر / 12 بازدید