شهادت امام رضا

شهادت امام رضا (ع)
        چند روزی است که مشهدالرضا شور وحال دیگری دارد. می توان گفت هرچند کمتراز سالهای پیش هیات مذهبی آمده اندولی همچنان انجمنی از ایران در اینجا جمعند. هرقومی به زبان ورسم خود عزاداری می کند. دسته های آذری وگیلکی ،عرب ، لر  و...همه خود نمایی می کنند. آنان که  زبان آذری هم نمی داننددروصف حال اهل بیت به زبان ترکی ، گریه وشیون سرمی دهند.
        گرچه دست دادن حالتی روحانی ویافتن معرفتی آدمی را بی نیازاز کون ومکان به وصالش می رساند ولی حسب عادت و مستند به: شنیدن کی بود مانند دیدن ، حضور در جوار قدسی امام هشتم چیز دیگری است .آنان را که قسمت تشرف است نایب الزیاره نیامده ها هستند.     
         عزاداریهای محرم وصفربا عزای امام رضا به پایا ن خود رسیده است . سالروز شهادت امام رضا (ع) را به همه تسلیت عرض می کنم. التماس دعا.

/ 0 نظر / 9 بازدید