کوير

گنجهای زمین
    جای جای ایران دیدنی است.البته اگردیدن هرمنطقه در فصل خودش باشد، خیلی بهتر ، اگه نشد بازم به یکبار دیدنش در فصول مختلف می ارزد. بدون توجه به مسائل علمی پدید آمدن اقلیم و آب وهوادر مناطق مختلف ، همیشه فکر می کردم کویر قابلیتهایی دارد که کمتر شناخته شده است و قطعا از نظر زیست محیطی ارزشهای خاص خود رادارد . درفرصتهای پیش آمده از دشتهایی که به زعم ما شمال و مرکز نشینان ، کویری است گذر کرده ام ولی دوست داشتم حداقل ماههاویا هفته ها در این نقاط می ماندم وچیزی می آموختم .متاسفانه چه دردیدار اززاهدان ، زابل ،کرمان ،طبس ، جیرفت، کهنوج ، بندر عباس ، بوشهر ، فرصت کافی برای مطالعه که چه عرض کنم ،حتی برای تدبری اندک پیش نیامد. شنیده بودم در سالهای پر باران مناطق کویری دیدنی می شوند.شنیدن کی بود مانند دیدن . امسال هم از آن سالهابود. امروز این فرصت پیش آمد تا منطقه کوچکی راکه خیلی هم کویری نیست، از نزدیک ببینیم .اگریک هفته یا ده روز جلوتر می رفتیم بهتر بود.البته من بیشتر این جاها را در سالهای قبل در فصل تابستان دیده بودم.اما سفر غیر کاری به همراه بچه ها یک چیز دیگه است. دیشب را در تربت حیدریه ماندیم .صبح زود مسیر فیض آباد مه ولات تا گناباد وبیدخت واز روستای روشناوندبه سمت روستاهای آهنگران، جنگل وجنت آبادشهرستان رستخوار وتا از تربت حیدریه گذشته به منزل برسیم ،بیست وچهار ساعت شد. یک سفر بیست وچهار ساعته بخاطرفشردگی برنامه وطولانی بودن راه خستگی دارد. اما همین زمان کم کافی بود که ببینیم ، "زمین بخشی از گنجهای خود را رو کرده است".اگر فرصتی وعمری باقی بود،باید که برای هریک از آنچه بیان ناقصش آمد ، چیزی گفت.

/ 0 نظر / 6 بازدید