استاندارکوهکن

   برای پیکر مجروح باباموسی
      برخلاف اجرای وعده های عمرانی که سالها طول می کشد، وعده ی تخریب ،آنهم تخریب محیط زیست درکمترین زمان ممکن اتفاق می افتاد.استاندارمحترم خراسان شمالی برای حفظ فرودگاه دربجنوردقول داده بودند که کوههای مزاحم راازسر راه بردارند.این وعده درکمترین زمان ممکن عملی شد. کندن کوه باباموسی درشمال شرقی بجنورد، بعد از کارتاریخی وعاشقانه ی جناب فرهاددربیستون به نام جناب آقای همتی دومین  استاندار ،استان تازه تاسیس خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد به ثبت رسید.
      دوستی طبیعت دوست با اعلام این خبر اظهار ناراحتی کردند که بالاخره این اتفاق ناگوار افتاد،واز بجنوردعملیات تخریب مشاهده می شود .درجواب این عزیز گفتم غمناک تر از کار استاندار ،عدم حساسیت مردم است .مردم به هر دلیلی (درگیریهای معیشتی ،نداشتن آگاهی ،منفعل بودن دربرابردستگاههای دولتی و...)درمقابل مسائل زیست محیطی حساس نیستند.همین امر دست دشمنان دانسته وندانسته ی طبیعت را درتخریب وتصاحب انفال باز می گذارد.این عمل استاندار محترم ممکن است مورد تشویق وتمجید عده ای نیز قرارگیرد .ازاینکه استانداری توانسته خودرابه زحمت انداخته، کوهی را بتراشدو یکی از آثار مدرنیته مثل فرودگاه را دربجنوردحفظ نماییدازنظر بعضی باارزش است.قطعا برای این کاربزرگ جشن گرفته وپاداش خواهنددید.
   یک مدیر باید دربرنامه های عمرانی به خیلی از امورازجمله مسائل زیست محیطی توجه نمایید.اما بعضا اتفاق می افتد که مدیری یک بعدی بوده واز بعضی امورغافل می ماند ،اینجاست که نقش مدیران وگروههای تخصصی وکارشناسی پررنگتر می شود.درمورد اخیر کوچکتر عکس العمل مدیران وروسای سازمان محیط زیست ومنابع طبیعی استان وشهرستان می توانست بعد ازاطهار نظرات کارشناسی ، مصاحبه ای روشنگرانه واستعفای دسته جمعی باشد.این درصورتی است که مدیرمربوطه مطابق مقررات وشایستگی متصدی امورشده باشد.چسبندگی بیش ازحد به پست وملاحظات سیاسی مانع تحقق اهداف سازمانی است .
    درهرحال طرفداران محیط زیست را چاره ای جز بالابردن اطلاعات وحساسیتهای عمومی نسبت به مسائل زیست محیطی نیست .درسال 59 باوجود تعلقات شغلی وعلاقه ای که به تولید محصولات زراعی وباغی داشتم ،عصرها وشبهای زیادی ، تراکتورهایی راکه درحال تخریب وتصاحب مراتع ومنابع ملی درتخته مرکش وقوری میدان بودند،ازعملشان بازمی داشتم .تخریب مراتع وجنگلهادرمناطق مختلف منجر به جاری شدن سیلابهایی شد که خسارات مالی وجانی زیادی را برجای گذاشت .
    نمونه دیگری ازتخریب محیط زیست حفرچاههای غیر مجاز وبرداشت بی رویه آبهای زیر زمینی بود . یک تادودهه بی توجهی به توضیحات کارشناسان زمین شناسی ومنابع آب ،وضعیتی مثل شکست زمین درخیلی از دشت هارا باعث شده است.اخیرادراقدامی هماهنگ چاههای غیر مجاز پلمپ می شوند.تصمیمات امروز متولیان امر، آب رفته را به جوی باز برنمی گرداند.
       قصدمان ازهمه این کارها خیربوده ،مراتع رابرای زیرکشت آوردن تخریب می کردیم ،آبهای زیرزمین را یرای افزایش تولیدبرداشت می کردیم.اماامروز نه پوشش گیاهی داریم ،نه شکست زمین رامی توانیم ترمیم کنیم ونه می توانیم محصولی تولیدنماییم.بازهمان قصه چه می خواستیم ،چه شد؟
   آثارتخریبی ،تخریب کوه باباموسی روزی برهمه آشکارخواهدشدکه هیچ اقدام پیشگیرانه وترمیمی میسر نخواهد بود.

/ 1 نظر / 6 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام وبلاگ خوبی داريد مظالب آن جالب بود موفق باشيد وبلاگ شـمـسـه بروز شد با مطلب ۱۰۰ سایت پرطرفدار در ایران به ما سری بزنيد