پرورش شترمرغ

طرح پرورش شترمرغ (2)

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

زبامی که برخاست،مشکل نشیند

   
      یکی از خصوصیات شترمرغ حساس بودن آنست .این خصوصیت طبیعی شترمرغ باهمه اهلی شدنش به یکی ازمشکلات نگهداری وپرورش آن تبدیل ومتقاضیان ومجریان را با نگرانی روبروکرده است.لذا هرگونه استرس شامل :ترس ،تغییر درجیره غذایی ،صداهای ناآشنابرای پرنده (پارس سگ،تراکتور ، سر وصدا و...)حضوربازدیدکنندگان ، وحتی تغییرات آب وهوایی برروی تخمگذار وباروری تخم ها اثرمستقیم دارد.
    درزمان استراحت بایدغذابافیبربالا،پروتئین وانرژی پایین دراختیار پرنده قرارگرفته ووزن پرندگان کنترل گردد.وزن اضافی درفصل تولیداثرمنفی درجفت گیری وتخم گذاری دارد.درفصل استراحت بایستی ویتامین وموادمعدنی به اندازه کافی دراختیارپرنده قرارگیرد.
   محصولات شترمرغ:

           بطورکلی شترمرغ پرنده مفیدی است که دراغلب کشورها باایجادصنایع جانبی ازتمامی محصولات وقسمتهای بدن پرنده استفاده می شود.

-          گوشت  : گوشت شترمرغ قرمز وشبیه گوشت گوساله است.امادو سوم چربی کمتری نسبت به آن داردوبه دلیل سطح کلسترل پایین وآهن بالا ، جایگزین خوبی برای گوشت قرمز می باشد.
- پر : پرشترمرغ بدلیل عاری بودن از الکتریسیته ساکن درکارخانه های دارای سیتم های الترونیکی وکامپیوتری که الکتریسیته ساکن مشکل اصلی آنهاست ،بسیار مفید است.این محصول برای گردگیری،تزیین علم درمراسم مذهبی ساخت انواع کلاه  ودرجلیقه وکیسه خواب نیز مورد استفاده قرارمی گیرد.
- چرم : چرم شترمرغ 5 برابر از چرم گاومحکم تربوده ودرعین حال قابلیت ارتجاعی بیشتری دارد.چرم این پرنده درصنعت چرم سازی به عنوان کالای گران قیمت مطرح است.از پوست ناحیه ساق پای شترمرغ که از صفحات فلسی ، مانند پوست مارمولک تشکیل شده نیز درساخت محصولات چرمی به خصوص پوتین گاوچران ها استفاده می شود.
- چربی : مورد استفاده خوراکی ومحصولات آرایشی
- تخم  : به غیر از مصارف خوراکی وتولیدی ،عده ای از هنرمندان به نقاشی روی پوسته بزرگ تخم شترمرغ علاقمندند.

اخذ مجوز احداث مزرعه شترمرغ :

           برای اجرای پروژه های اقتصادی درحال حاضر متقاضی یا مجری طرح باید با مراجعه به دستگاههای مسول مراحلی را طی نماید. طرح پرورش شترمرغ از طرحهایی است که مجوزوامکانات موردلزوم آن توسط وزارت جهادسازندگی صادرواعلام می گردد.
 مراحل قانونی :
- تهیه طرح : طرح پرورش شترمرغ باید ازنظر اقتصادی توجیهات لازم را داشته باشد.معمولا معاونت ها ی اموردام ومدیریت های جهادکشاورزی طرحهای تیپ اقتصادی ویا پارامترهای هرطرح را دراختیار متقاضیان قرارمی دهند.دراین طرحها ،تعدادشترمرغ ،مساحت اراضی موردنیاز، اعتبارات بانکی وآورده فردی،زمان بندی فازهای اجرایی طرح، تعدادنیروی انسانی موردنیاز،هزینه های اجرای طرح درسالهای مختلف ، سودخالص حاصل از فعالیت ،و...پیش بینی می گردد.
- ارائه درخواست مجوزتاسیس : متقاضی ضمن مراجعه به معاونت اموردام سازمانهای جهادکشاورزی استانها، طرح توجیهی ومدارک مورد نیاز طرح راارائه می دهد.

- صدور مجوز تاسیس : پس از بررسی طرح ومستندات مربوطه مجوز تاسیس واحد پرورش شتر مرغ صادر وبه متقاضی ارائه می گردد.
-درخواست زمین : متقاضی در صورتی که بخواهد از زمین دولتی برای احداث واحدپرورش شترمرغ استفاده نماید، مجوز تاسیس ،طرح توجیهی ومدارک دیگر رابه مدیریت اموراراضی دراستانها ویا به واحدهای اموراراضی درمدیریت های جهادکشاورزی ارائه می دهد.
- واگذاری اراضی : تقاضا به همراه طرح توجیهی ومدارک دیگر پرونده توسط مدیریت اموراراضی در کمیسیون ماده 32 مطرح ومجوز واگذاری اراضی موردنیاز صادرمی گردد.
- ساخت تاسیسات : متقاضی پس از عقد قراردادبا دستگاه صاحب اراضی وتحویل زمین نسبت به ساخت تاسیسات مورد نیاز برابر طرح ومجوزهای صادره اقدام می نماید.
- تسهیلات بانکی : مجری طرح می تواند باارائه مجوز های تاسیس واخذ زمین به بانکهای ارائه دهنده تسهیلات مراجعه وهزینه ی بخشی از احداث ونگهداری طرح را ازمحل تسهیلات بانکی تامین نماید.

/ 3 نظر / 54 بازدید
جاهد

لطفا در مورد تاسیس پرورش شترمرغ یا تاسیس گاوداری بگویید در تهران و اطراف دقیقا به کجا مراجعه نمایم . متشکرم

محمد سیری

سلام,ایا دولت برای پرورش شتر مرغ زمین ووام بانکی به پرورش دهنده میدهد یا خیر؟سقف وام چقدر است؟

شرکت گوهردشت فرجاد

با سلام. از وب سایت ما هم بازدید بفرمایید. اولین کلوپ تخصصی شترمرغ در ایران www.GDFco.ir