تبريک سال نو

 یا مقلب القلوب والابصار
یا مدبراللیل والنهار
یا محول الحول والاحوال
حول حالنا الی احسن الحال
  تاکنون  بهتر از این خواسته ودعایی برای هماهنگی با طبیعت ندیدم. با طبیعت یکی شدن .باطبیعت تغییر کردن ُ  ....

            چند ساعت  بلا تکلیف بین سال ۸۵ وسال ۸۶ فرصت خوبی است برای آماده کردن وارسال پیامهای تبریک .
      در میان خیل انبوه تبریکات به نوبه خودم  حلول سال نو را به همه تبریک می گویم . همه می گویم از این جهت که گردش شب وروز وتغییر سال به وقت ایران همگانی و جهانی ولو اینکه هر قوم و مللی تقویمی و آغاز سالی داشته باشند . طبیعت بی توجه رنگ ونژادو دین و زبان و...نعماتش رابه همه عرضه می دارد. سال خوب ُ شاد وبابرکت برای همه آرزوست.

/ 0 نظر / 6 بازدید