وضعيت مطبوعات

مشکلات نوشتن
       بعد از مطلب روز جهانی مطبوعات؛  در رسانه های دیداری وشنیداری درخصوص کارنامه یکساله مطبوعات در جهان مطالب وموضوعاتی دیدم که تصور آن دوراز ذهن بود . تعداد خبرنگاران کشته شده در نقاط مختلف جهان  ؛ ُ مشکلاتی که برای خبرنگاران اعم از زندان وربوده شدن وغیره پیش آمده و... همه حاکی از وضعتی است که خانواده مطبوعات درسال گذشته باآن درگیر بوده اند.  واقعا خبرنگاری وداشتن مطبوعات از مشاغل سخت است. 
     شنیدن کی بود مانند دیدن .مامصرف کنندگان کالای مطبوعات که هیچ نوشته ای رابه چاپ نسپرده با آنکس که ؛ کلمه کلمه نوشتارش؛ مسولیت آور است دربیان درد وموضوع متفاوتم . ما با کمترین مشکل مادی ومعنوی اوراقی را بدست آورده با اندک تعمق ودرفرصتهای بی حوصلگی نگاهی کرده ؛ُ از سر سیری اظهاری نظری می کنیم؛ غافل از اینکه همین مطبوعه مورد نقد ما با چه مشکلاتی به دست خواننده می رسدوباچه مشکلات ریز ودرشت ؛ اقتصادی وفرهنگی و... روبروست.
    این مشکلات مطبوعات رادست به عصا کرده وبعضا نیروهای کیفی خود را از دست داده وبه روزمرگی ومحافظه کاری خودساخته دچار می شوند.این وضعیت  مطبوعات نوپا ودور از مرکز وشهرستانی را بیشتر عارض می گردد. دوستی خورده می گرفت که صدای خوش  دهل از دور شنیدن است وگرنه چیزی به نام مطبوعات بجنوردی در سطح وسبک وسیاق مرسوم وجود خارجی پیدانکرده است .از بیان بعضی واقعیت ها حتی به طنز هم عاجزند. ...
    با همه این اوصاف بودن به زنابودی ونوشتن والا تر از سکوت است . جمع این گفته ونوشته ها ؛ رشد یافته وفرهنگ محلی وملی ما را شکل خواهند داد.
   برای هر آنکه می نویسد ودر فکر اعتلای فرهنگ ایرانی است آروزی بهروزی داریم.

/ 0 نظر / 7 بازدید