هادی ساعی ایران را طلائی کرد

نظرات کارشناسی وپزشکان دربارقاجار

بی هیچ حاشیه وتوجیهی خوشحالیم  وتبریک می گوئیم  به هادی ساعی وملت ایران به خاطر طلائی که موجب سرفرازی پرچم ایران دریک رویداد مهم جهانی شد. بعد ازآنهمه یاس بوجود آمده دربین مردم ازعدم توفیق کاروان ورزشی ایران درالمپیک ۲۹ باید گفت درهرشرایطی نباید گذاشت یاس به جامعه تزریق شود وهمچنان امیدوار وشاداب امید به آینده داشت. هادی ساعی ونمونه های این چنین متعلق به ایران وایرانی بوده ومحصول تلاششان را درومی کنند.اینکه چرا حرکت های جمعی کمتر ببارمی نشیند وتلاشهای فردی وقهرمانه بیشتر نمود پیدا می کنند، بحثی تاریخی وتقریبا جنجال برانگیز شده است .بدبینانه ترین نظریه دراین مورد را چپ های طرفدار شوروی سابق القاء کرده اند که ایرانی نمی تواند موفق شود ...
       درهرصورت همه به مشکلات واقفیم ودرحرف وبیان درد ، هرکداممان  یک پا کارشناس وخبره ایم ولی باید برای درمان آنها خواست و اراده ی جمعی بوجود آید. 
       همه کارشناس وصاحب نظر حراف از آن جهت آمد که گویند : شاه قاجار را پرسش آمد که آهای وزیر اعظم ما بگویید : درمملکت ما چه حرفه وشغلی ازهمه کسب ها بیشتراست .پاسخ آمد که ای قبله ی عالم جانم به فدایت ، شغل طبابت وپزشکی ازهمه ی شغلها بیشتر است .شاه را باورسخت امد وندا داد مردک این چه حرفی است ، این شغل درمیان جماعت فرنگ هم هنوز به تعداد کافی و وافی رونق نیافته آنوقت تو می گویی در ملک ما بیش از بقیه ی کسبه پزشک وجود دارد . در اینجا که هنوز باسوادان از تعدادانگشتان دستها تجاوز نکرده ، چگونه طبیب بیش از بقیه است . نکند مزاح کرده ویا ما را دست انداخته و نادان فرض کرده ای . نه وزیر شما سگ که باشد که شاه شاهان ، پدر ملک و ملت را به سخره گرفته باشد. اگر به گفته این حقیر سراپاتقصیر شک دارید ، یک امروز را به حرف بنده کرده دهان وچانه ی مبارک را با دستمالی ببندید وبا هیچ کس سخن مگویید .اگر کسی را پرسش ازاین وضع آمد به اشاره بفرمائید که دندانتان درد می کند ونمی توانید صحبت کنید .این وضع را با گردش در دربار بدون تکلم کلمه ای تحمل فرمائید.
     شاه را این تدبیر پسند افتاد و ضمن سرکشی به دیوان با خدم وهشم خویش درمعیت وزیر اعظم تا وقت نهار ظهر لام ازکام نگفت . بعد نهار به حرفها ونظرات طول روز مروری داشته تصدیق فرمودند که صحبت وزیر اعظم خودشان( او وزیر خودشان است که اینقدر داناست )  بی ربط هم نبوده است. چه آنکه از اولین لحظه ای که قبله ی عالم را آبدارچی باشی دیده وبعد جویا شدن حال پادشاه تجویز فرمودند : که گل گاوزبان دم کرده وازمیخکی برای شفایشان استفاده نمایند تا آنگاه که وزیر عدلیه ی او افاضه فرمودند که سرگین الاغ ماچه را دودکرده و دهان مبارک را دود اندود کنند ، خیلی نسخه ها برای درد دندان عقل پادشاه تجویز شد . خاتون بزرگ سیخ داغ کرده را ، وزیر خزانه داری منقل وبافور را، خواجه ی دربار ادرار پسر بچه ی غیر ممیز را ، وزیر بلدیه دم کرده ی آنوخ را ، کوچک بانوی حرم سرا فراغت ازکار وگردش روزانه را و کهتر ایشان انبر اوستا ی ختنه گر را ،قوش باشی دربار جوشانده ی تولکی درمانی و ریشه ی کما ،  و...و... پادشاه و وزیر جمع نسخه های پیچیده شده را از مجموع ملاقات کنندگان حضرتش کم کرده متوجه شدند که عده ی زیادی طبیب داشته وبی توجه به آنها بوده اند. ....
  و اینک که ناکامی های ورزشی را مشاهده کرده ایم کارشناس شده نسخه می پیچیم: اینکه کاروان ورزشی چرا موفقیت لازم را بدست نیاورده نه نظر رئیس ورزش می تواندملاک باشد که می گویند :سه سال برای تحول ورزش کفایت نمی کند ونه نظرات دیگران که منکر هرگونه تلاش وکوششی دراین باره می شوند ونه نوشته ی سوژه وار من که از برای دل خویش نگاشته وبیشتر توجهم به اخلاق ورفتار مردمی ساعی است تااینکه بدانم اوخود به تنهائی قهرمان بوده ویا اینکه مجموعه شرایط وتلاشهای ورزشی اورا قهرمان کرده است.البته سه سال که برای تحول فرصت کمی نیست ولی مردم عطای تحول را به لقایش بخشیده اند می پرسند هرآنچه بوده را هم بخوبی حفظ نکرده وتنزلش داده اید.
 باشد که ازاین همه حرفهای کارشناسانه دربخشهای مختلف ورزش و... نتیجه ای گرفته و آینده ی بهتری بسازم.

/ 1 نظر / 20 بازدید
احمد

سلام دوست عزیز وب زیبایی داری. اگه دوست دارین ما رو هم خوشحال کنید منتظرم موفق باشید دوست عزیزنظر شما درمورد بزرگترین لینگستان آموزشی کشور چیست