کتابخانه عمومی بجنورد

کتابخانه بجای رختشویخانه
       بعضی تغییرات وگذر از دوران سنتی به مدرنیته هرچند کند وآرام بوده ولی برای جامعه مفید بوده است .البته تغییرات فرهنگی واستفاده از کالاهای فرهنگ بیگانه با تنشهایی روبروشده ومی شودُاما این تحول در استفاده از کالاهای صنعتی بااستقبال مردم روبرومی شود. درهردوره ای مردم خود را شرایط وفق می دهند.
   هدف از این مقدمه بیان بعضی تغییرات دردوره هایی از تاریخ محلی ماست وگرنه این از بدیهیات است که جامعه بدلایل مختلف تغییرکرده وتغییر خواهد کردوکسی یا دستگاهی رایارای مقاومت ومخالفت در برابر این تحول نیست.بقول معروف آنچه تغییر نمی کند خود تغییراست.
   سخن کوتاه آنکه در دیدار اخیر از بجنوردمحلی را دیدم که شهرداری درآنجاکتابخانه عمومی دایر کرده بود.این کتابخانه در خیابان شهید چمران(بش قارداش) درزمین رختشویخانه عمومی سابق بنا شده است. قبل از لوله کشی آب به منازل دربجنوردمردم (زنان) رخت های چرک خود رابه سرکاریزها(قنوات)ویا رودخانه ها برده ودر آنجابه شستشو وآبکشی می پرداختند.این کار درزمستانها باشکستن یخ روی آب وزیربرف وباران انجام می شد.خیرین برای نجات زنان بی پناه که بعضا شغلشان رختشویی برای دیگران بود در مناطق مختلف شهر سرپناهی برای تجمع آنها دایر می کردند.رختشویخانه (رختشورخانه خیابان بش قارداش)مورد نظر سابقه چندین ساله داردوسالهای اخیر شهرداری آنرا اداره می کرده است  .
      بعد از اینکه سشتشوی این چنینی ورافتاد این مکان بلا استفاده ماند.وحالاشهرداری با یک اقدام خوب رختشویخانه عمومی را کتابخانه عمومی کرده است .الهی که هیچ وقت رسم کتابخوانی مثل رختشویی ورنیفتد.کتابخانه وکتابخوان عمرجاوید یابند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ديجی جوک

با ديجي جوك انواع جوك ترش و شيرين را در بلاگ آلبالو بخوانيد و لذت ببريد.‏