آزادی شعار امام حسين (ع)

 زنده ترین شعار دنیا شعار امام حسین (ع)

       مناسبتهای  زیادی هست که هیچ دلیلی برای اشاره به آن پیدا نمی کنیم ، ولی بعضی از وقایع ومناسبتها به جهات زیادی باما اجین شده اند وناخودآگاه به سوی بیان  مطلبی و یا نوشته ای دراین خصوص رانده می شویم . نفس اربعین در فرهنگ ملی ومذهبی ما جایگاه ویژه ای دارد . برای عزیزان از دست رفته مان سوم وچهلم آنگاه سالگرد می گیریم .
       اربعین امام حسین(ع) غیراز ذکر مصیبت های خانواده ایشان ورها یافتگان از واقعه کربلا ،در طول این چهل روز، ریشه در پاسداشت رسمی  چنین دارد. حرکت امام و مسائل بعد آن یک سرفصل مهم وبرجسته دارد وآن آزادی وآزادیخواهی است.این وجه از قیام کربلا همیشه ی تاریخ چراغ راه نهضتهای آزادی خواه وضد استبداد واستعمار بوده است .انقلاب ایران هم با شعارهای انقلاب کربلا به سرانجام رسید.
    ازمصیبتهای غم بار بعد از انقلاب اسلامی بی محتوی کردن رسالت قیام کربلا بوده است . عده ای دانسته ونه دانسته تصویری از امام حسین ویارانش ترسیم کردند که یا در حد ذلت و خواری تنزل می نمود ویا به حد فوق تصور بشر ودور از دسترس جلوه می کرد . بعضا برای تحریک احساسات مستمعین امام ویارانش را قابل ترحم و ضعیف منفعل در میان دشمن نشان می دهند ویا ایشان را فوق بشر ارزیابی می کنند.در قالب روضه ومداحی عقلانیت قیام را نادیده می گیرند. دروصفی می آورند که تیر شرمنده از اصابت امام وشمشیر خجل از برخورد به حضرت عباس است. بیش از آنکه به فلسفه قیام وخصایص انسانی اوپرداخته شود صحنه حماسی ناقصی ترسیم می گردد. اگر امام یارانش اینقدر ضعیف وبی برنامه بودند اعتراض وقیام برای چه ؟ واگر ایشان رفتاری فوق بشر داشتند ، برای انسانها حجتی نیست. چون آدمی درحد توان وطاقت وظیفه دارد. یپامبر خدا می فرمایند : من بشری مثل شما هستم ، الا اینکه به من وحی می شود وبه شمانه .
       بعضی از کارها مورد پسند خیلیها نیست ولی به خاطرفشار وجوی که ایجاد شده حرفی نمی زنند واقدامی نم کنند. در نوحه سرایی ها و خیمه های چایی و... رفتاری بروز می کند که با تکرار ان به فرهنگ تبدیل خواهد شد . ازمسجد وخطابه مهمترشده اند. مثل آن بنده خدایی که می گفت از عشق امام حسین از صبح تا شام سروسینه زده ام وخدمت کرده ام فرصتی نبود تا پا از کفش بیرون کنم .
       برای خرافه زدایی وتغییر عادتها شهامت لازم است . شهامتی از جنس  مطهری و شریعتی .
      زنده ترین شعار دنیا شعار امام حسین یعنی آزادی است. امام حسین (ع) شهید شد تاپرده های جهل دریده شده ،مردم آگاه به فساد وخود خواهی حکومت  گردند. عاشورا واربعین تجدید عهد با اندیشه های حسین است. گریه برحسین برای عدم فراموشی این راه  است .  / 0 نظر / 8 بازدید