حضرت فاطمه (س)

بااینکه بعضی ابعادشخصیتی حضرت زهرا(س) کمتر بیان می شود ولی دراین که اوفرزند رسوالله وسیده النساءالعالمین  ؛ همسر علی (ع) ؛افضل زنان عالم و...است بین فرق مختلف اسلامی اختلافی نیست.اهل تسنن هم اوصاف مربوط به آن حضرت را قبول دارند.
     درتاریخ رحلت آن بانوی بزرگوارروایتهای ۷۵ روز و۹۵ روزپس ازرحلت پیامبر(ص)آورده شده که مبنای ۹۵ روزقوت بیشتری داشته است.
    بایدبا تمسک به سیره ی نبوی واخلاق پسندیده اولیاءالله ازبیان مسائل اختلافی پرهیزکرده ووجوه مشترک مسلمین را قوت بخشیم .ذکر بعضی اختلافات که منشاآنهامشکوک است جزلطمه به وجه مسلمانان اثری ندارد.بعنوان ایرانی ومسلمان به مقدسات مردم احترام گذاشته ؛برای رفع گرفتاریهاوسربلندی مسلمین تلاش نماییم.
    وفات حضرت فاطمه زهرا برهمه تسلیت باد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
پری

شاید از حضرت زهرا برای من کاری بر بیاد