فرودگاه بجنورد

قصه مناره
        با مسائل  فرودگاه بجنورداز زمان انتخاب محل آشنابودم .درآن زمان به نظرات مخالف اهمیتی داده نشد.وضعیت منطقه طوری است که بیشتر ماههای سال کوههای اطراف فرودگاه ابری ومه گرفته است. همین وضعیت وارتفاع کوه مانع فرودهواپیمادربعضی روزهاست. واین امری طبیعی ودورازذهن نبوده ونیست.
      با همه تدارکی که برای حضورمعاون وزیری داده شده بودهواپیمای حامل نتوانسته بنشیند وایشان را به تهران برگردانده است . استاندارمحترم خراسان شمالی هم سخنانی داشته اند،مبنی برتراشیدن یا برداشتن قسمتی از کوه سمت غرب فرودگاه .
    علاقه مندی به مسائل بجنورد باعث شد تا دریک صبح بهاری ضلع شرقی فرودگاه تاراه لنگر وبالعکس راپیاده درزیر نم نم باران طی کنم.( مرحوم خانلر قره چورلونماینده بجنورد در رژیم شاه در مورد خدماتش به بجنورد در دادگاه انقلاب می گفتند: من راه اسفرایین به بجنورد وبالعکس را آسفالت کرده ام. ...راه اسفراین سالها بعد از انقلاب وپس ازصرف هزینه های گزاف برای عبوراز گردنه پرمیس ، آسفالت شد .درحال حاضر نیز نگهداریش در زمستانهاهزینه زیاد می برد.درصورتی که راه قدیمی اسفراین از مسیر سیاخانه به گریوان تابجنوردبا حداقل مسافت وهزینه قابل احداث بود.)بعد از این پرانتزحاشیه ای ازحق نباید گذشت که  باهمه نواقص فرودگاه ،(اتصال به شهر ،تبدیل اراضی زراعی به غیرو...) محوطه محصور آن به طبیعت زیبایی تبدیل شده  است.پوشش گیاهی وگلهای بهاری وآزادی عمل حیواناتی مثل خرگوش ، روباه وشغال ازمزیت های زمینهای دست نخورده آنست.
     چون اعتقادبرمطالعه ونظر کارشناسی است ازاظهار نظر بی مورد معذوریم ولی چند سوال ذهن نه چندان کنجکاو وپیگیرمان را تحریک می کند: ۱- درسوابق فرودگاه نظرات موافق ومخالف منعکس شده یاخیر؟امتیازات استقرار فرودگاه چنداست؟   ۲- استاندار محترم برپایه چه استدلالی نظر یا دستور کوتاه کردن کوه راداده اند؟
   بقول معروف اگرنقشه بردن این مناره را کشیده اندآیا فکرجایش کرده اند؟ محل مزاحم ازنظر ایشان یک قله واحد نیست که باتراشیدن بخشی از آن مشکل لندین حل شود.آنجا کوه وارتفاعات به هم پیوسته ایست که مزاحم مسولین محترم شده وهمچون کوه مقاوم واستوارایستاده وازهیچ بخشنامه ودستوری هراس ندارند.حال اگر دستورفرمودند:که ای کوه برخیزوبه امرما قدری شانه خالی کن.آنگاه ندابرآیدای قدرقدرت قوی شوکت، امرتان مطاع ، بفرماییدبرکدامین دره فرودآییم؟ جواب این ایستاده کوه چیست؟ بااین آبادی متصورکجارانابودکنیم تابعدها فکری دگر کنند؟هرکدام از آن دره های پایین دست کوه را،کلاته وباغ ویاآبراهی است که عمربه پای کوه داده اندتادردشتهای اطراف مزارع وشهرها،ازجمله زیستگاهی بدین زیبا بنام بجنورد پدید آید. هماهنگی وهمگامی با طبیعت موجب غنای مادی ومعنوی انسان وخلاف آن نتیجه ی معکوس بدنبال دارد.
      تصدیق بفرمایندکه برای این منار جایی نیست ، فکری دگرباید.

/ 1 نظر / 11 بازدید
saeed

سلام . واقعا وبلاگ زیبایی داری اگه دوست داشتی به سایت من هم سری بزن و از برنامه ها استفاده کن . در ضمن سایت من هر روز آپدیت می شه ! ممنون