روزجهانی مطبوعات

سالهاگذشت تادر درکشور ما مکتوبات هفته ای وروزانه پیداشد. نسلهای پیشین رنج بسیاربردندتاپیام ونظرخویش را به دیگران برسانند. امروزه کمتر کسی است که با مطبوعات واثرات تعیین کننده آن آشنا نباشد.باوجود رسانه های مختلف، هنوز برتعدادخوانندگان روزنامه ومجلات افزوده می شود.علی رغم محدودیت ها وسانسورهایی که وجود دارد ، افرادمطالب وعلاقه مندیهای خودرا بهتر از هررسانه ای درمطبوعات می جویند.
   سالهاپیش مادربجنوردبرای خواندن روزنامه دوروزمنتظرمی ماندیم ولی امروز بجنوردیهاخودچندین نشریه محلی دارند.روزنامه های کشوری حداقل عصر همان روزبدست خوانندگان بجنوردی می رسد.غیر از وبلاگها ونوشتارهای اینترنتی و... ، مطبوعات بجنوردی دربخش کاریکاتوروطنز ، هم تراز دیگر استانها شده اند. این وضعیت از نظر فرهنگی نشانه هایی از توسعه است.
      باایجادتنوع درمطبوعات، سلایق متفاوت خواسته های خود را منعکس کرده ویانیازهای خودرا بدست خوهند آورد.انصافاٌ دموکراسی بدیل مناسبی نیافته وباهمه اشکلاتش بهترین شیوه زندگی دردنیای دانایی ومتکثر امروزی است.مطبوعات بعنوان رکنی از ارکان دموکراسی نقش خوبی درآموزش واطلاع رسانی داشته است .
   روزمطبوعات برهمه نویسندگان وخوانندگان وفرهنگ دوستان مبارک باد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام وبلاگ جالبی دارید مطالب آن خیلی خوب است وبلاگ شـمـسـه بروز شد به ما سری بزنید

کاوه

سلام. روز مطبوعات به شما هم مبارک باشه.