تولد حضرت صاحب الزمان ( عج )

میلاد مولود نیمه شعبان مبارک باد

 برای فهم خویش خیلی ازمباحث علمی وماورائی را به حد خویش نازل می کنم تا درک بهتری داشته باشم . با توجه به اصل اصلاح ، تغییر مدام ، امیدواری ، جلوگیری ازیاس وناامیدی و... همیشه ومدام منجی می طلبم ودائم دراین اندیشه ام که روزی هم به کام ماشود . وقطعا روزی اوخواهد آمد وهرآنچه امروزدست نایافتنی ویا دشوارمی نماید با اندیشه وعمل صالح اصلاح خواهد شد.آنهم نه به آسانی که فکرکنیم چون اگرچنین می بود یقینا باید شامل پیامبران وائمه ی پیش ازاین هم می شد.ولی درهرصورت همچنان با فکر واندیشه ی مهدویت به انتظار اومی نشینیم باشد که چشممان به جمالش روشن گردد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
فریاد

سلام عیدتون مبارک. وبلاگ زیبایی دارید. آهنگ زمین هم جالبه.[گل]

فریاد

اییییییی! این آهنگ زمینه که مال وبلاگ شما نبود! [نیشخند] بازم عیدتون مبارک.