شترمرغ

طرحهای اقتصادی واشغالزا(۱)
طرح پرورش شتر مرغ

    به شتر مرغ گفتند بارببرگفت: من مرغم ؛ گفتند تخم بگذار؛گفت:من شترم .این ضرب المثل رابرای کسانی که زیردررویی کرده و وظیفه خودانجام نمی دهند؛بکار می برند.ولی بااطلاعاتی که از شترمرغ به دست آمده اگر این دوکارراهم نکندبازهم خاصیتش بیش از تصوری است که عموم مردم در مورد این پرنده عظیم الجثه دارند.
   شتر مرغ پرنده بومی آفریقا بوده واز آنجا به سایر کشورها آورده شده است.پرنده ای  نسبتا حساس که برای پرورش آن باید شرایط لازم را فراهم کرد.
مشخصات شترمرغ:

- وزن تخم مرغ ؛ ۱-۲ کیلوگرم
- بلندا وارتفاع : ۵/۲ متر
- وزن پرنده : حدود۱۵۰ کیلوگرم
- سرعت دویدن : ۷۰-۶۰ کیلومتر
- بلوغ جسمی : ۱۴-۱۲ ماهگی
- بلوغ جنسی : ۳-۲ سالگی
-دوره تخم گذاری : ۸-۶ ماه درسال
-تعدادتخم درهردوره: ۶۰-۴۰ عدد ؛رکوردایران:۱۲۰ تخم
- تولیدجوجه هرپرنده مادردرسال: ۲۰ عددجوجه
-...
امکانات موردنیاز:
- گردشگاه هرپرنده : ۲۵۰ مترمربع زمین
- فضای مسقف (سایبان) برای هرپرنده : ۸مترمربع باارتفاع ۲متر
- ...
اطلاعات تکمیلی انشاءالله بعد ...

/ 0 نظر / 7 بازدید